اگر دوست دارید در یکی از 50 دفتر معماری معتبر در جهان کار کنید بایستی این مهارت ها را داشته باشید!

Requirements

همیشه این سوال وجود داشته که برای کار در دفاتر معماری مطرح در جهان به چه مهارت های نرم افزاری و چه مدارک حرفه ای احتیاج داریم، در این مطالعه که از بین 928 آگهی شغلی از 50 دفتر معماری برتر ( بر اساس مقاله 300 دفتر معماری برتر دنیا در مجله Architectural Record's July 2013) انجام شده است، میانگین مهارت های نرم افزاری و مجوز های مورد نیاز در سه دسته بندی با سابقه شغلی زیر سه سال، بین سه تا ده سال و بیشتر از ده سال بدست آمده است.

 

همانطور که در نمودارها مشاهده می کنید، به طور خلاصه برای مهارت نرم افزاری بیشتر از 70 درصد درخواست ها برای نرم افزاررویت و همچنین بیش از 50 درصد تسلط به نرم افزار اتوکد مورد نیاز شرکت های معماری است. نرم افزار اسکچاپ هم در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین در کمال تعجب تنها 33 درصد از درخواست ها برای نرم افزار گرس هاپر بوده است. توانایی اسکیس دستی هم تنها در 4 درصد موارد شغلی ذکر شده است.

داشتن مهارت های نرم افزاری با سابقه شغلی رابطه برعکس دارد به این معنی که با افزایش سابقه شغلی مهارت های نرم افزاری کمتری مورد تقاضا بوده است. البته به استثنای نرم افزارهای اتوکد و فتوشاپ که با هر سابقه ی شغلی بیشتر از 20 درصد تقاضا ها را شامل میشود.

در زمینه مجوز و پروانه کار نکته تعجب برانگیز این بود که تنها 10 درصد درخواست های شغلی به داشتن پروانه کار اشاره کرده بودند. اما 25 درصد به داشتن گواهی نامه LEED تاکید داشته اند. پروانه کار با سابقه شغلی رابطه مستقیم دارد بدین معنی که با  سابقه کاری کمتر تقاضا برای پروانه کار هم کمتر است.

در ادامه لیستی از شرکت ها و دفاتری که مورد بررسی قرار گرفته اند ذکر شده است:

Black Spectacle Infographic Final 01

شرکت های معماری

 1. Gensler
 2. Perkins & Will
 3. NBBJ
 4. KPF
 5. Perkins Eastman
 6. Callison
 7. ZGF Architects
 8. Populous
 9. Corgan Associates, Inc.
 10. HMC Architects
 11. Mulvanny G2 Architecture
 12. Cunningham Group Architecture, Inc.
 13. Fentress Architects
 14. Robert A.M. Stern Architects, LLP
 15. VOA Associates, Inc.
 16. WATG/ Wimberly Interiors
 17. LPA, Inc.
 18. LS3P Associates, Ltd.
 19. Studios Architecture
 20. Shepley Bulfinch Richardson & Abbott
 21. Ayers Saint Gross
 22. TPG Architecture
 23. CBT Architects
 24. Add Inc.
 25. Ware Malcomb

شرکت های معماری و مهندس

 1. HOK
 2. HKS, Inc.
 3. SOM
 4. Cannon Design
 5. Leo A Daly
 6. Ingenium International, Inc.
 7. Smith Group JJR
 8. DLR Group
 9. Page Southerland Page
 10. Gresham, Smith and Partners
 11. Hammel Green and Abrahamson, INC
 12. Flad Architects
 13. EYP
 14. Nelson
 15. Heery International, Inc.
 16. Ewing Cole
 17. PBK Architects
 18. The S/L/A/M Collaborative, Inc.
 19. CTA Architects Engineers
 20. Moseley Architects
 21. Little
 22. WD Partners
 23. Lionakis
 24. Huckabee
 25. Fishbeck Thompson Carr & Huber