21 طرح فیگور انسان از معماران شناخته شده

a1 (10)

نور ماکیا لیستی از 21 فیگور انسانی که توسط معماران مشهور طراحی شده اند، گرداوری کرده است. بسیار جالب است هر کدام از این فیگورهای ساده  در عین منحصر به فرد بودن توانایی انتقال حس و حال فضای فکری طراحان را به خوبی داراست.

معماران حقیقی قرن هاست از این فیگورهای ساده نه تنها برای نشان دادن کیفیت و کمیت یک فضا استفاده کرده اند، بلکه اهداف عمیقتری از جمله انتقال رساتر مفهوم را دنبال کرده اند. برخی به دنبال نشان داده قدرت الهام بخشی معماری و برخی دیگر بر نمایان کردن فعالیت انسان در فضاهای مختلف بوده اند. به نوعی می توان گفت معماران خودشان را در شکلی انتزاعی ترسیم نموده اند.