"برای چشم هایم پنجره ای ساختم"

09

"برای چشم هایم پنجره ای ساختم" عنوان مجموعه ای است از تصویرسازی های افسانه پلویی. ترکیبی چشم نواز در قالب انتزاع از پنجره جان و عناصر معماری. این هنرمند درباره آثارش چنین مینویسد:

بارها و بارها خوانده ايم و شنيده ايم که چشم ها آيينه هاي دل و روحند؛ پنجره هايي رو به آنچه در درون ماست، زبانِ «من» است، تماميت آنچه گاهي روح و نهاد ناميده مي شود گاه فر و روان و ايگو يا حتي گاهي ذهن و شيمي آن.

مهم نيست «منِ» ما در هر مکتب و آييني، چه نام دارد، مهم اين است که همه ي زندگي ماست، تمامي احساسات ما، از خوشي و ناخوشي، درد و رنج، مهرباني و نفرت گرفته تا ضعف و قدرت و به طرز عجيبي همه چيز را شامل مي شود. شاید اهمیت چشم ها در همین است.

چشم برایمان همان است که پنجره در اتاق؛ چشم هایی که مرا می نمایانند، پنجره هایی که جهان را...

01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

مشخصات فردی:

افسانه پلويي

متولد 1357 تـهران

سوابق تحصيلي:

فارغ التحصيل گرافيک کامپيوتري از مجتمع فني تهران

فارغ التحصيل از مدرسه گرافيک استاد قباد شيوا

دانشجوي کارشناسي نقاشي

سوابق هنری:

عکس برگزيده سايت Photo.net / 1383

نمايشگاه گروهي عکس «اتاق هاي يک نفره» / گالري تهران / ايران / 1385

شرکت در اولين جشنواره پوستر مناظر شهري / تهران / ايران / 1387

نمايشگاه گروهي عکس دات «نقطه سر خط» / گالري آرت سنتر / ايران / 1389

نمايشگاه گروهي عکس Irvine Contemporary / واشنگتن / 1389

شرکت در دومين نمايشگاه گروهي عکس «آوا استار» / گالري انديشه / ايران / 1390

نمايشگاه انفرادي عکس «خودنگاره» / گالري آوانسن / ايران /1390

شرکت در دوازدهمين دوسالانه عکس/ ايران / 1391

شرکت در پنجمين جشنواره تاتر اميد/ کسب رتبه دوم طراحي پوستر/ براي نمايش «فرضيه صفر در توزيع نرمال استاندارد رد مي شود» / 1392