همتافته ى انسانيت و هنر_ چگونه اینستالیشن NADAAA ,پتوى پناهندگان سورى شد!

ENTRELAC EXHIBITION 01

هنرمند اردنى، رايا کاسیشیه با همکاری دفتر معماری NADAAA (نادر تهرانی)، در هفته طراحی امان در کشور اردن، اثر تازه خود را در حمایت از پناهندگان سوری و اردنی به نمایش گذاستند. این اینستالیسن که آنترلاک نامیده شده است، از 300 کیلوگرم پشم دست بافت تشکیل شده بود که در پایان به منظور درست کردن پتو برای پناهجویان استفاده شد.

در طول هفته طراحی امان، طناب های آنترلاک از سقف سالن نمایشگاه از گیره های برقی آویزان شده بود. در واقع اين اينستاليشن درصدد برقرارى ديالوگى ميان طراحى ديجيتال و هنر دست بود. هرچند آنترلاک با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری طراحی شده بود اما در ساخت این اثر 20 زن اردنی با بافت 28 رشته دست بافت به این اثر موجودیت بخشیدند.

زنان هنرمند از مناطق مختلف اردن هر رشته را با دقت و مهارت در خانه ها و كارگاه هاشان بافتند؛و اين شبكه ى توليدى بود كه امكان  برگزارى اينستاليشن از اثر نهايى را فراهم كرد. پس از اتمام جشنواره طراحی، با برش و دوختن رشته های پشمی، آنترلاک به پتوهایی تبدیل شد که میان خانواده های پناهنده های سوری توزیع گردد.

در جنگى بى رحمانه با صدها هزار كشته،ميليونها بى خانمان و ويرانى هاى بسيار، اين همبستگى زيركانه از جامعه طراحى،حركتى الهام بخش و فروتنانه است.

اين عمل كوچك ثابت مى كند كه انسانيت به مثابه زنجيرى از ارتباطات وجود دارد، فردى ايده اى داشت، دوستانش را فراخواند، جنبشى آنى شكل گرفت و هفته طراحى امان آن را عرضه كرد. فرد دیگری ایده ای داشت برای بافتن داستانی افسانه ای از تار و پودهای آنترلاک و تبدیل آن به ماجرایی جهانی، که در نهایت در یک حرکت انسان دوستانه به سرانجام رسید. Nadaaa (تصاویر بیشتر در ادامه مطلب)

 Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit was displayed at the Amman Design Festival in September 2016. Image © Roland Halbe

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit was hand-knit by Jordanian women. Image Courtesy of Hussam Da'na/Amman Design Week

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,Twenty Jordanian women knit the exhibit by hand from their homes. Image Courtesy of Hussam Da'na/Amman Design Week

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit was designed using computer simulated physics. Image Courtesy of NADAAA

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit was stitched into blankets to aid Syrian refugees. Image Courtesy of Amman Design Week

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit was stitched into blankets to aid Syrian refugees. Image Courtesy of Amman Design Week

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit is made of hand-knit, un-dyed wool. Image Courtesy of Amman Design Week

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit was stitched into blankets to aid Syrian refugees. Image Courtesy of Amman Design Week

Humanity and Art Entwined - How NADAAA's Exhibit Became Blankets for Syrian Refugees,The exhibit was created using traditional craft. Image Courtesy of NADAAA

منبع خبر: nadaaa