لبس وودز " High Houses "

پس از جنگ بوسنی و محاصره سارایوو (1995) لیس وودز (معمار و نظریه پرداز مطرح آمریکایی) اقدام به طراحی خانه هایی در ارتفاع "High Houses" می کند. این خانه ها رابطه ای دو گانه با سایت دارند: اولا در مکانهایی واقع شده اند که توسط بمب های جنگی تخریب شده است و ثانیا" خانه ها به وسیله یک کابل فولادی با طراحی پیچیده به صورت معلق در هوا به منظور تسلط به چشم انداز هوایی شهر طراحی شده اند. خانه های در ارتفاع را می توان به نوعی یک تناقض سمبلیک برشمرد چرا که هم زمان با نگاهی آرمانی به آینده همچنان سعی در حفظ ارتباط خود با موجودیت حاضر شهر دارند.

LebbeusWoods

LebbeusWoods

LebbeusWoods

LebbeusWoods

LebbeusWoods

LebbeusWoods

LebbeusWoods