صحبت های پیتر آیزنمن در حاشیه نمایشگاه "فضا،زمان،هستی"

پیتر آیزنمن معمار مشهور آمریکایی در مقابل دوربین آژانس خبری PLANE—SITE قرار گرفته تا در حاشیه نمایشگاه "فضا، زمان، هستی" در دوسالانه معماری ونیز مصاحبه جنجالی و شنیدنی را رقم بزند.

او در این مصاحبه پیرامون موضوعات مهم و مختلفی همچون خط مقدم معماری، ارزش در معماری، معنای طراحی، معماری که مخاطبان را به فکر وا میدارد و تاثیر تکنولوژی در معماری صحبت می کند.

پیتر آیزنمن اینگونه بیان می کند که " خط مقدم امروز برای من در سیستم آموزشی تعریف می شود، ما یک مدل دیسیپلینار مناسب برای دانش جویان و پارادایم های امروز نداریم و من بیشتر به تدریس گذشته می پردازم تا حال حاضر، به این علت که زمان معاصر بسیار مسئله دار است. امروزه سیستم آموزشی تسلط و نفوذ خود را از دست داده است"

آیزنمن آشکارا بر موضع فلسفی خود بر طرح هایش ایستاده است  و می گوید طراحی ها نشانه هایی از طرز تفکر و نگرش طراحان آن هستند. او از علاقه اش از معماری صحبت می کند که مخاطب را به ایستادن، تمرکز و تفکر وامی دارد. از نظر او این نوع معماری می تواند ارتباطات کلیشه ای که بین قدرت و مردم وجود دارد را دگرگون کند. از نظر آیزنمن "هنر فراتر از قدرت است"

آیزنمن تکنولوژی را ابزاری ظالم برمیشمرد چرا که مانع خلاقیت دانشجویان می شود. " دانشجویان به استفاده از یک الگوریتم می توانند  50 گزینه مختلف برای حل یک مسئله تولید کنند ولی این امکان قضاوت ارزشمند را از شما دور می کند"

در نهایت آیزنمن با اشاره به اهمیت مطالعه بینا رشته ای بخصوص ادبیات و فلسفه بیان می کند " از نظر من برای تبدیل شدن به یک معمار نیاز دارید تا آموزش ببینید. اگر شما در یک جزیره صحرایی قرار بگیرید چیزی که انتخاب می کنید کامپیوتر نیست، بلکه 10 عدد کتاب است"