بیانیه نهائی داوران مسابقه معماری و شهرسازی مرکز اجتماعی شهر صدرا

photo 2017 02 20 00 18 38

با گذشت نزدیک به هفت ماه، در روز یکشنبه 17 بهمن 1395، پنج برنده مرحله اول، طرح­هایِ مرحله دوم مسابقه مرکز اجتماعی صدرا را به شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید در خیابان شهید خدامی در تهران تحویل دادند. طراحان این پنج طرح عبارت بودند از(به ترتیب حروف الفبا): مهندس ابو سعیدی؛ گروه معماری دیگر؛ گروه معماری زوج؛ گروه معماری کارند و دفتر کانتکست.داوری مسابقه مذکور در روز چهارشنبه 20 بهمن از ساعت 9 بامداد آغاز و در ساعت 15:30 به پایان رسید. روند برگزاری این مسابقه نیز از آغاز تا انجام طبق آئین نامه برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی(مصوب شورای انقلاب فرهنگی) صورت پذیرفت. آثار ارائه شده توسط پنج شرکت­کنندۀ مرحلۀ دوم، شامل یک ماکت و پنج شیت صد در هفتاد بود. به غیر از مهندسین مشاور کانتکست که تعداد شیت­هایش بیش از پنج برگ بود و شیت­ها را به صورت آلبوم ارائه داد، بقیه طرح­ها پنج شیت خود را بر روی فوم چسبانیده بودند. موضوع تعداد اضافی شیت­ها با داوران مسابقه در میان گذاشته­شد. داوران با علم بر این موضوع و بررسی آلبوم (که عمل گنجانیدن شیت­هایِ اضافی را در 5 شیت انجام نداده بود در حالی که این اقدام عملی بود) قرار شد تمام طرح­ها را بررسی نمایند و بعد در این باره اظهار نظر قطعی نمایند. در ابتدا مدیر مسابقه معیارهای مطرح شده در فراخوان را به طور کامل قرائت نمود. پس از آن، بررسی­ها آغاز و داوران مسابقه اول جدا جدا و بعد به صورت گروهی آثار ارائه شده را بررسی و گفت­گوهای میان داوری را شروع کردند.با درنظرداشتن اهداف و معیارهای مندرج در فراخوانِ مسابقه، انتظارات و معیارهای ارزیابی داوران در این مرحله به شرح زیر بیان شدند:

 

 • طرح­ها می­بایست توانسته باشند به شیوۀ محسوس و معناداری طرح ­های قبلی خود را در مرحله اول (طراحی ایده) بسط داده و از پیشرفت اجرائی محسوس برخوردار باشند؛
 • طرح­های ارائه شده در این مرحله می­بایست احترام به تپه و پست و بلند آن را – به عنوان بازیگر اصلی صحنه طراحی- با منطقی ترین و در عین حال خلاقانه­ترین رفتار معماری مورد عنایت قرار دهند،
 • بین معماری زمین (مقیاس کلان) و معماری بناها (فضاهای خرد) می بایست تناسب وجود داشته باشد و در این مرحله، هر دو مقیاس طراحی پیشرفت کرده­باشند؛
 • طرح ها باید بتوانند کیفیت های متنوع فضائی تولید کنند و با محیط پیرامون تعامل مثبت داشته باشند؛
 • بعلاوه، هم سازمان فضائی احجام معماری و هم جداره­های پوشش دهنده این احجام از انسجام، خلاقیت و جمال­شناسی به میزان مناسب بهره برده باشند؛
 • روحیه مجموعه نمایان­گر مرکز اجتماعی شهر باشد؛
 • طرح برنده می­بایست با انعکاس ایرانیت و عصریت پس از ساخته­شدن در مقیاس ملّی و فراملّی صاحب شخصیتِ مرکز شهری باشد؛
 • تبدیل مقیاس­ها و عملکردها به یکدیگر مانند مفصل بندی شهر به مرکز اجتماعی شهر و روابط فضاهای مرکز اجتماعی با یکدیگر معلوم و فکر شده باشند؛

تمامی طرح­های ارائه شده در مرحله دوم،  نظر داوران را به خود جلب کردند و در لحظات بررسی، آراء هر یک از داوران یکی از طرح­ها را با ارزش تر معرفی می نمود. اما دو طرح اول و دوم بیشترین میزان انتظارات اکثریت داوران را برآورده کردند و رقابت فشرده­ای برای انتخاب بین آن­ها وجود داشت. خواست داوران و کارفرما مداخله کمتر در توپوگرافی اراضی زمین مورد نظر بود و طرح های ارائه شده این خواست را کم و بیش رعایت نکردند. مرتبط با ویژگی ها و جذابیت هر یک از پنج طرح ارائه شده در مرحله دوم، داوران مسابقه مرکز اجتماعی شهر صدرا برای شرکت عمران شهر جدید صدرا دو توصیه دارد: اول اینکه در فرایند این مسابقه معلوم شد که اين معماران از توان ایده پردازی و خلاقیت قابل تحسینی برخوردارند و می توان در طرح هاي آينده صدرا، از حضور، اندیشه و توان این معماران بهره برد. دوم اینکه هریک از طرح ها که به عنوان طرح برنده معرفی می شوند به معنای بی نقص بودنشان نبوده و در مراحل اجرائی شدن نیازمند اصلاحاتی می باشند.با احتساب موارد فوق و معیارهای ارائه شده در فراخوان این مسابقه، هر پنج داور بر هر طرح نزدیک به یک ساعت به طور گروهی بحث کردند و جزئیات ارائه شده در هر طرح را نیز مورد ارزیابی قرار دادند. در هر فاصله از گفت­گوهای داوران، مقایسه­ای نیز بین طرح­ها مطرح شد که به نوعی به زمان ارزیابی طرح مورد مقایسه قرار گرفته، اضافه شد. در مجموع و در انتها، جمع بندی نتایج داوران به شرح زیر معلوم شد:

 • طرح اول: طرح ارائه شده به توسط مهندسان مشاور کارند؛
 • طرح دوم: طرح ارائه شده به توسط گروه معماری دیگر؛
 • طرح سوم: طرح ارائه شده به توسط محمد ابوسعیدی؛
 • طرح چهارم: طرح ارائه شده به توسط دفتر معماری زوج؛
 • طرح پنجم: طرح ارائه شده به توسط دفتر کانتکست.

در مرحله اول، پنج برنده مبلغ 7 میلیون تومان دریافت کردند و در مرحله دوم نیز تاکنون ده میلیون تومان از بیست میلیون تومان کمک هزینه طراحی مرحله دوم را دریافت نموده­اند و مبلغ باقیمانده را نیز دریافت خواهند کرد.هیئت داوران مسابقه ضمن تشکر از عزم و حسن نیت شرکت عمران شهر صدرا در مقام کارفرما به خاطر عرضۀ این مسابقه به جامعه معماری کشور، منتظر تداوم مسیر این فرایند تا مرحله احداث طرح برنده بوده و برای تحقق این امر از هرگونه راهنمائی و مشورت برای تحقق پروژه مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا استقبال می­کند.بر همین سیاق، داوران مسابقه حضور پرشور و خلاق معماران جوان را ارج می­نهند و برای تمامی شرکت کنندگان مرحله اول و مرحله دوم حضوری پربار تر را در صحنه های مسابقات محلی، ملی و فرا ملی آرزو دارند.بعلاوه همکاری و همراهی بی شائبۀ دبیر خانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی کشور مورد تقدیر داوران قرار گرفت. در خاتمه هیئت داوران قدردانی خود را از شیوه مدیریت مسابقه، ترکیب متناسب اعضاء هیئت داوران، رعایت چارچوب های حرفه ای، ایجاد فرصت برای پردازش آراء و گفتگو و فراهم آوردن فضائی دموکراتیک جهت انجام امر قضاوت اعلام می نمایند.

هیئت داوران:

محمد بهشتی
آرش بصیرت
فیروز فیروز
فرهاد احمدی
فریار جواهریان