همایش رایت و معماران ایرانی برگزار شد

همایش رایت و معماران ایرانی

همایش رایت و معماران ایرانی با حضور گروه مهندسین مشاور" نظام عامری، کمونه ، خسروی " امروز (29 آبانماه 92) در فرهنگسرای امام علی برگزار شد.

مراسم شامل نمایش فیلم و اسلاید هایی که توسط گروه مهراز تهیه شده بود و همچنین بیان خاطرات شیرینی از فرانک لوید رایت از زبان تنها شاگرد ایرانی ایشان (نظام عامری) بود.