مهراز، حامی رسانه ای برنامه های هفته معمار

Posterhaftememar

فصلنامه آنلاین تخصصی معماری مهراز، با افتخار، حامی رسانه ای برنامه های هفته معمار می باشد:
سمینار مروری بر آثار کورش حاجی زاده
دوم اردیبهشت، ساعت 16، فرهنگسرای ارسباران
بزرگداشت روز معمار و جایزه معماری میرمیران
سوم اردیبهشت، ساعت 16:30، خانه هنرمندان
گرامی داشت روز ملی معمار
چهارم اردیبهشت، ساعت 17
سالن همایش های برج میلاد
نمایشگاه این من و آن من
چهارم الی شانزدهم اردیبهشت، ساعت 16 الی 21، شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، پلاک 7
همایش بزرگداشت مقام معمار (مشهد)
چهارم اردیبهشت، ساعت 16:30، سالن همایش های دانشگاه آزاد مشهد