سخنرانی فرانسیس کر در تد (چگونه با کمک مردم معماری کنیم)

فرانسیس کر معمار اهل گاندو در بورکینافاسو، در سخنرانی بسیار جذابی در تد توضیح می دهید که چگونه با استفاده از خاک رس و با کمک مردم معماری می کند. او در این سخنرانی به معرفی مدارس فوق العاده ای که طراحی و اجرا کرده می پردازد.
مشاهده این ویدیو رو از دست ندهید!
(ویدیو داری زیرنویس فارسی است)